Vattentätning Norrköping,Slukhål Motala,Marksättning Motala, Sättningsskada Motala

Vattentätning Norrköping – Behöver du täta mot vatten?

Vattentätning i Norrköping – har du problem med fukt i grunden eller källaren? Inträngande vatten i spontgropar? 

Har du i Norrköping problem med inläckande vatten?

Vatten är visserligen en livsnödvändighet. Men när vattnet är där det inte borde vara, så utgör det ett stort problem som snarast behöver åtgärdas.

Anledningen till att Norrköpingsområdet drabbas av stora problem med vatten beror dels på på en kombination av geografin och geologin i området.

  • Med Sjön Glan omedelbart väster om staden och Bråviken norr och öster om den så är Norrköping omgiven av vatten
  • Motala ström rinner genom Norrköping från sjön Glan innan den mynnar ut i Bråviken vid Loddby, strax norr om Norrköping
  • Översvämmningar vid extremflöden skulle lätt kunna leda till skador på broar (brofästen, fundament och bropelare), strandbankar, kajer samt fastigheter i närheten av såväl Glan som Motala ström och Bråviken
  • Även källare kan översvämmas eller skadas av inträngande vatten
  • Vilket självklart ökar behovet av smidig och effektiv vattentätning i Norrköping

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Stabtechs metod för vattentätning i Norrköping

I stället för att använda stora bullrande maskiner som tar upp mycket arbetsyta när vi utför arbeten med vattentätning i Norrköping så använder vi oss av injektorer.
Dessa injektorer, som endast har en diameter på 12 mm, borras ned till jordlagren som behöver tätas.
När injektorerna är installerade på rätt djup så injekteras expanderade Stabtech® Seal.

Effektiv tätning av mark och jordar i Norrköping mot vatten

Vi på Stabtech har hjälpt många kunder runt om i landet att åtgärda problem med inträngande vatten genom snabb och effektiv vattentätning. 
Här nedan är exempel på dessa åtgärder.

Vanliga frågor om vattentätning Norrköping

Vi på Stabtech åtgärdar tätningar mot inträngande vatten i Norrköping

Tveka inte att kontakta oss för att lösa problematik kring inträngande vatten i fastigheter och konstruktioner i Norrköpingsområdet.
Vare sig det gäller Brånnestad, Ektorp, Enebymo, Fiskeby, Gamla staden, Haga, Himmelstalund, Klingsberg, Lagerlunda, Ljura, Marielund, Nordantill, Oxelbergen, Saltängen, Skarphagen, Söderstaden, Vrinnevi, Östantill, etc. 

När du kontaktar oss angående behov av vattentätning så skickar vi ut en av våra experter, som tar fram en plan för hur vi bäst åtgärdar just din problematik och ger dig en tidsuppskattning.
När du har fattat ditt beslut så åtgärdar vi problemet snabbt, smidigt och effektivt.