Vattentätning Västerås, Slukhål Västerås, Marksättning Västerås, Sättningsskada Västerås

Vattentätning Västerås – Behöver du täta mot vatten?

Vattentätning i Västerås – har du i Västerås problem med vatten? Fukt i grunden eller källaren? Inträngande vatten i spontgropar? 

Har du i Västerås problem med inläckande vatten?

Vatten är visserligen en livsnödvändighet. Men när vattnet i Västerås är där det inte borde vara, så utgör det ett stort problem som snarast behöver åtgärdas.

Det kan t.ex. gälla vatten som:

  • Tränger in i källare, suterrängvåningar eller husgrunder i Västerås
  • Dagvattenledningar i Västerås som läcker vid rörskarvar eller i anslutning till brunnen
  • Läcker in mellan sponten i spontgropar och vattenfyller dem
  • Tränger in genom tunneltak eller tunnelväggar i tunnlar i Västerås med omnejd
  • Tränger in vid exempelvis strandbankar eller kajkanter utmed Svartån och hotar att underminera dessa

Observera att detta bara är ett axplock av alla olika situationer där man kan behöva vattentäta mark och jordar i Västeråsområdet. Oftast, men inte enbart, mot vatten.

Anledningen till att Västeråsområdet drabbas av stora problem med vatten beror dels på på en kombination av geografin och geologin i området.

Västerås är omgivet av vatten. 

  • Svartån rinner rakt igenom de centrala delarna av Västerås innan den mynnar ut i Mälaren vid Västeråsfjärden
  • Eftersom Svartån har en tendens att svämma över vid extremflöden så kan detta leda till skador på broar (brofästen, fundament och bropelare), strandbankar, kajer samt fastigheter i närheten av ån
  • Även källare kan översvämmas eller skadas av inträngande vatten
  • Vilket självklart ökar behovet av smidig och effektiv vattentätning i Västeråsområdet

STARTA ARBETSPROCESSEN REDAN NU

Stabtechs metod för vattentätning i Västerås

I stället för att använda stora bullrande maskiner som tar upp mycket arbetsyta när vi utför arbeten med vattentätning i Västerås så använder vi oss av injektorer.
Dessa injektorer, som endast har en diameter på 12 mm, borras ned till jordlagren som behöver tätas.
När injektorerna är installerade på rätt djup så injekteras expanderade Stabtech® Seal.

Effektiv tätning av mark och jordar i Västerås mot vatten

Vi på Stabtech har hjälpt många kunder runt om i landet att åtgärda problem med inträngande vatten genom snabb och effektiv vattentätning. 
Här nedan är exempel på dessa åtgärder.

Vanliga frågor om vattentätning Västerås

Vi på Stabtech åtgärdar tätningar mot inträngande vatten i Västerås

Tveka inte att kontakta oss för att lösa problematik kring inträngande vatten i fastigheter och konstruktioner i Västeråsområdet.
Vare sig det gäller Centrum, Djäkneberget, Norrmalm, Karlsdal, Viksäng, Berghamra, Stohagen, Vetterstorp, Jakobsberg, Råby, Skällby, Rönnby, etc. 

När du kontaktar oss angående behov av vattentätning så skickar vi ut en av våra experter, som tar fram en plan för hur vi bäst åtgärdar just din problematik och ger dig en tidsuppskattning.
När du har fattat ditt beslut så åtgärdar vi problemet snabbt, smidigt och effektivt.