FABRIKSLOKAL, GÖTEBORG

PROBLEMATIK

Fastigheten var under ombyggnad och ett entresolplan skulle installeras ovanpå befintligt golv.

Under byggnationen insåg man att golvet behövde förstärkas då underliggande lecafyllning sjunkit undan och lämnat hålrum under golvet.
Därmed skulle således inte klara dom nya belastningarna.

UTFÖRANDE

Vi borrade 12 mm hål genom golvet där vår expanderande Geopolymer injekterades. Geopolymeren expanderar ca 12 gånger sin egen volym och skapar en tryck mellan golv och underliggande mark.

LIKNANDE PROJEKT