INDUSTRILOKAL, STOCKHOLM

PROBLEMATIK

En nybyggd industrilokal om ca 10 000 kvm började kort efter byggnation att drabbas av sättningsskador till följd av en större uppfyllnad lagd på lös siltig lera.
Ett komplicerat projekt med värmeslingor i betongplattan samt dåliga markförutsättningar.

UTFÖRANDE

Vi fick i uppdrag att projektera en teknisk lösning som kunde stoppa de pågående sättningarna och samtidigt lyfta tillbaka byggnaden till ursprunglig nivå.
Lösningen blev att byggnaden lyftes och grundförstärktes med pålar.
För att undvika brott i betongplattan stabiliserades och lyftes golvet i byggnaden samtidigt som Stabtechs Geopolymer injekterades.
För att undvika skador vid borrning fick alla värmeslingor i betongplattan märkas ut med värmekamera.
Stabiliseringspunkterna placerades i ett rutnät över ytan och injektering skedde på ett antal olika nivåer.
Vi fick stopp på pågående sättningar och kunden är mycket nöjd med vår insats.

LIKNANDE PROJEKT