INDUSTRILOKAL, GÖTEBORG

PROBLEMATIK

Fastighetsägare av en industrilokal om 3300 kvm där fastigheten är pålad i stommen men golvet invändigt är flytande vilket innebär att det följer med sjunkande jordmån – Golvet sjunker och spricker sönder.
Ägaren har med tiden sett ett förlopp med sjunkande betonggolv som i allt större utsträckning påverkade hyresgästen.

UTFÖRANDE

Vi genomförde en höjning och grundförstärkning av golven. Innan arbetet kunde starta markerades alla avlopp, vatten och elledningar under golvet.
Därefter borrades 12 mm hål i rutmönster i golvet och hålrummen under golvet fylldes med Stabtech Geopolymer.
Golven stabiliserades och höjdes som mest med 8-10 cm och allt arbete genomfördes samtidigt som hyresgästen hade full verksamhet igång.

UTTALANDE FRÅN KUND

”Jag fastnade för Stabtech då dem ingav förtroende och gjorde en seriös besiktning av befintligt golv, vilket resulterade i ett överkomligt pris och utförande.
Jag kan säga att jag är väldigt nöjd med resultatet och skulle använda dom igen.”

LIKNANDE PROJEKT