SÅGVERK, KORPILOMBOLO

PROBLEMATIK

Sågverket i Korpilombolo hade länge haft problem med att deras virkestorkar sjönk.
Ägaren letade efter en kostnadseffektiv och snabb metod för att slippa avstanna verksamheten i torkarna.
Efter många års undersökande beslutade ägaren att anlita Stabtech för arbetet.

UTFÖRANDE

Vi genomförde en totalentreprenad och lyfte torkarna med domkrafter ca 10 cm.
Efter höjningen injekterades Stabtech Geopolymer i sprängstenen för att binda ihop densamma och grundförstärka byggnaden i horisontell nivå.
Virkestorkarna har en egenvikt på totalt 670 ton.

LIKNANDE PROJEKT