GLOBEN, STOCKHOLM

PROBLEMATIK

Golvet i anslutning till Globens infart för leveranser var instabilt vilket orsakade sprickor i golvet.

Fastighetsägaren har under en tid övervakat golven och konstaterade att Stabtech:s reparationsmetoder med Geopolymerer passar bra och snabbt kan genomföra en reparation utan att påverka arenans användare.

UTFÖRANDE

Stabtech borrade 12 mm hål genom golvet där vi injekterade vår expanderande Geopolymer.
Geopolymeren expanderar ca 12 gånger sin egen volym och skapar en tryck mellan golv och underliggande mark.

I detta fallet gick många avlopp och ledningar i området vilka inte fick skadas vid ingreppet. Därför var Stabtech mycket noggranna att följa sondering av ledningar samt tillhandahållna ritningar/bygghandlingar.

LIKNANDE PROJEKT