Karlstad

PROBLEMATIK

Föreningen har problem med att fyra stora plintar som sjunker under de tvärgående betongbalkarna som bär upp bjälklaget.

UTFÖRANDE

Vi genomför en förstärkning av marken under plintarna samt höjer dem något för att justera nivån på lägenheternas innergolv.

LIKNANDE PROJEKT